Reterat af Teaterudvalgsmøde den 5. dec. kl. 18.30 hos Trille.                               Ref. 13-12-2011

Susanne, Hanne, Jens, Mona og Trille tilstede. Lotte var syg.

Dagsorden:
  1. Konstituering: formand, sekretær, udvalg.
  2. Overdragelse; Helle fratræder som formand og jeg er ny formand.
  3. Ansvarsfordeling; nøgle til Kundby Hallen, budget, møder i andre foreninger-gymnastik ol.
  4. 4. Planlægning af kommende arrangementer 2012; damefrokost, dramatræning, teaterfestival, ok-arrangementer, festivaller ol.
  5. Evt.
Ad. 1.
Trille er formand. Lotte valgt til sekretær. Udvalg følger;
Lotte skal indkalde i samråd med formanden til møder 3 uger før dato. 3 dage før skal Lotte fremsende en reminder og alle melder tilbage hurtigst muligt på tilstedeværelse eller fraværd.
Lotte referer fra møderne til alle og i grove træk til gymnastikforeningens intranet.
Udvalg: (personnavne fremhævet som ansvar for opgaverne)
Helle har ansvaret for arrangementer i forbindelse med Madsen fx Vig, Kalundborg, Sorø 5. juni og 1. maj. Fokus på at melde ud med arbejdsplanlægning og andet lavpraktisk, i god tid, for de frivilliges indsats.
Mona bidrager med arbejdsindsats, hvor det er nødvendigt.
Hanne har ansvaret for medlemmer og kontingentindbetalinger. Vi er overgået til digitalt system, som bør virke sådan, at vi kan se, hvem der har betalt og virse versa. Medlemmer, som ikke har betalt mindst 3 uger før generalforsamlingen, er ikke berettiget til at stemme, derfor skal vi have alle ind, før det er for sent.
Susanne har ansvaret for revyen. Vi har lidt hjælp fra Idrætsunionen, Jens Erik Eriksen. Susanne arbejder tæt sammen med Jens og Kim o.a.
Jens indkøber øl, vand og vin til træning af revy. 5 rammer sodavand, 2 rammer øl og 9 l rødvin.
Trille står for damefrokosten.

Ad. 2:
Helle afleverede nøgler fra Kundby skoles halindgang til Trille.
Trille går til bestyrelsesmøder i Gymnastikforeningen 6 gange om året. Det første er den 19. januar 2012. Der er typisk 6 uger mellem hvert møde.
Jane (Karen Stensbjergs datter) sender dagsordner ud til de bestyrelsesmøder.
Christina Novak hjælper Per Weinreich med opdatering på foreningens hjemmeside. (Vær obs. på at der ligger program ol.)
Nyheder fra teater skal på hjemmesiden og Trille taler med bestyrelsen om dette ved næste møde.
Forslag om at invitere Per Weinreich til vores næste teatermøde mhp videndeling.
Trille skal spørge i bestyrelsen ang. honorar til instruktør i teater. Kan et beløb afsættes til fx hele taterforenings bestyrelsens arbejde? Eller til revyen? Eller til mad når vi mødes?
 
Ad. 3.
Trille har som beskrevet fået Helles nøgler.
Jens og Hanne deler nøgler til hallen og garderoben.
Der er ikke budgetansvar for formanden. Alle arrangementer aflægger regnskab til kasseren Lis. Husk alle bonner.
 
Ad. 4.
Damefrokost den 4. feb. 2012 kl. 17.00 i Kundby Skoles hal.
Tema: Charleston.
Musik: Toms datter Michelle. Susanne laver aftalen.
Vi starter med Martini og Susanne sørger for rigtige Martini glas.
Trille laver menu.
Pris: 140 kr.
Susanne laver indbydelser.
Svar udbedes senest 27. jan. 2012.
Billetter laves af Susanne og de sælges i Kundby Brugs og hos Lis. Helle aftaler nærmere med Lis ang. betaling.
Susanne laver pr og Camilla bedes lave på facebook og Susanne kontakter avisen – både Ugenyt og Nordvestnyt.
Trille bestiller lokaler til Damefrokosten hos pedellen Johnny: jovi@holb.dk  og husker ham på, at der skal være varme på.
Sponsorer til en præmie for bedst udklædte: Helle taler med Masja og René.
Underholdning: Mona har sange med. Alle kan bidrage med gode ideer.
Næste møde i teaterforeningen er den 23. jan. Kl. 19 hos Hanne til aftensmad.
17. marts er der Foreningsfest i Kundby. Teater bidrager med en sketch eller lign. (Susanne er på skiferie der) Trille skal bede bestyrelsen om sponsorgaver (jeg kan ikke huske til hvad?)

Dramatræning starter 1. feb. på Gedebjerg. Hver onsdag, bortset fra når Susanne er på skiferie – datoer meldes ud.

Teaterfestival i Holbæk, 11., 12. og 13. maj. Gratis forestillinger. Vi står for forplejningen og det forventes at dreje sig om 350 mennesker. Trille har lavet menu og den er godkendt. Vi skal nok leje tallerkner, kopper og bestik. Vi skal bidrage med duge, servering og gryder.
Der er 3 spillesteder: kulturkasernen, elværket, Holbæk teater. Der skal overnattes på Østre skole og måske kulturkasernen.
Kim skal lave en plakat – Susanne sætter ham i gang.
Jens kan muligvis bestille vin fra Tyskland.
Susanne laver en sang.
Dylle, Jesper og Mikkel er ansvarlige for teknik mv.
22. feb. er der rundt og se møde med DATS for Susanne og Trille på Østre skole, Kulturkasernen og teatret. * Susanne vil du tjekke den dato, for på en kopi jeg har, står der den 22. januar kl. 17?
Revy 2012, den 9. og 10. nov.: Svinninge Revyen går til filmen…
Vi forventer at kunne spille på Svinninge skole og håber ombygningen er på plads til den tid. Alternativ kan være SEAS-NVEs hal.
Der skal ryddes op i garderoben. Hanne laver et system med parykker og nummererer dem. Hanne spørger Camilla og Maria om de vil hjælpe med oprydning den 20. jan. Kl. 18.30. Teaterforeningen har rekvisitter på forsamlingshusets loft som skal over i garderoben. Jens og Mona tager sig af det.
OK-arrangementer: planlægges ad hoc. Uddeler Morten i Kundby Brugs står for Ok-arrangementerne. Lars får at vide, hvornår der er arrangementer og giver budskabet videre til Trille, som koordinere medhjælpere.
Ps. OK-folkene kom ikke ved de sidste arrangementer. Og vi vil helst stå udenfor i stedet for inde i Brugsen.
 
Ad. 5.
Susanne efterlyser en korleder.

Overvejelse: Overskuddet fra revyen kunne bruges til at børnene fik besøg af en forestilling fx i starten af september.

Udflugt? Muligvis som sidste år, hvor vi var ved Roskilde i april og se en børneforestilling på en gl. gård. Eller vi kunne se en opvisning af Verdensholdet?

Alle kigger og byder ind hvis der dukker noget spændende op.
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk