HISTORIE
     
  


  


 
  
90 års foreningshistorie

 
1929, Stiftelse

Foreningen holdt stiftende generalforsamling 20. december 1929. Det er en lidt speciel dato at fejre runde dage på - det kunne de nu godt have tænkt på. Men det er ikke første gang, at foreningen har fejret sit jubilæum i maj - som vi gjorde ved foreningens 70 års jubilæum i 2000.

Protokolfører ved den stiftende generalforsamling var Johannes Andersen - måske bedre kendt som Jørgen Brugsmands far. Der må have været noget før KGF, for på første møde vedtog man at sætte fanepladerne på et skjold og ophænge det i Kundby Forsamlingshus. Og der hænger det endnu.

1930 - 1939

Aktiviteterne på det tidspunkt var Gymnastik og Fodbold. OG BALLER. Der blev sandelig holdt baller - ved et hvert fodboldstævne, enhver gymnastikopvisning og sammenkomst. Men det må have gået lidt vildt, for den 15. september 1931 vedtog man på et bestyrelsesmøde, at der fremover skulle være politi tilstede. Det var en fast tradition i mange år, at KGF holdt bal 2. Nytårsdag. Entre 1 kr og 4 mands orkester. Det blev let til 4-5 stykker om året - først bal for børnene fra 18 til 20, derefter for de voksne.

Et eller andet sted imellem 1931 og 1940 forsvinder fodbolden (sikkert på grund af den hårde konkurrence, der var om spillerne med KIF) - og KGF begynder at leje idrætspladsen af KIF til sommeropvisninger. I 1941 startede KGF håndbold op for børn og voksne - og det var en tradition at invitere de omkringliggende foreninger til gymnastikaftener med efterfølgende kaffeborde og dans for piger og karle.

1940 - 1949

I 1948 kom der folkedans på programmet. Musikeren var frisør Viggo Fischer 1 gang om ugen.

1949 vedtog man på et bestyrelsesmøde at yde tilskud til vandrerhjemmet i Høve Strand på kr. 300,-. Det var meget, når man tænker på at en sæson kostede kr. 3,- i kontingent.

1950 - 1959

I 1952 begyndte man for første gang at øve Dilettant. Desværre står der ikke i protokollerne hvad der blev spillet i den første forestilling, som blev spillet 1. marts 1953, men det kostede kr. 3,50 for voksne og kr. 1,50 for børn at komme ind. Teater var kommet for at blive, for allerede næste forår var der underholdning til afslutningen på vintergymnastikken.

I 1954 havde KGF 25 års jubilæum og det blev fejret ved at invitere Raquel Rastenni i Kundby Forsamlingshus til den formidable sum af kr. 800,- hvilket indbragte KGF et bragende underskud.

Og festerne fortsatte. I efteråret 1955 havde man besøg af Bror Kalles Kapel.

En anden sjov ting var, at gymnasterne måtte betale kr. 3,- ekstra for varme i salen, børn var dog gratis.

Og så skete det, der senere skulle vise sig at være ret skæbnesvangert. I 1958 byggede de Centralskolen, som den blev kaldt i starten. Og så flyttede en masse aktiviteter fra forsamlingshuset til skolen, generalforsamlinger, mv. - selv om det år blev spillet hele 2 forestillinger "Eventyr på Fodrejsen" om foråret og "Pip i Stærekassen" om efteråret.

1960 - 1969

Fra starten af 60'erne og fremover begynder ballerne at ebbe ud. Man forsøgte sig med bankospil i 1961 - og ellers er det nogle rolige år. Der spilles nok stadig Dilettant, men det står ikke opført i protokollerne. I 1967 havde foreningen 4 håndboldhold og først i 1968 begyndte man at kalde mænd for HERRER istedet for KARLE indenfor gymnastikken.

1970 - 1979

De sidste år af 60'erne og de første af 70'erne var foreningen faktisk ved at lukke. Hele 2 år gik uden aktiviteter i foreningen, men så tog nogle stædige Kundby borgere fat - og i 1973 havde man 2 hold til gymnastikopvisningen. Og så gik det frem igen. I 1975 startede man et volleyball hold med Birthe Sørensen som træner. Og Kommune-komsammen startede - og en masse fra Kundby deltog i disse kommunerevyer.

Vi nærmer os efterhånden foreningens 50 års jubilæm, som i første omgang blev droppet på et bestyrelsesmøde 17. september 1979 pga. lavvande i kassen og forventet mangel på tilslutning. Men man ombestemte sig og der blev holdt reception hos kasseren Elly Friis-Larsen, Bellisvej 25. Der kom mange gæster og der var gaver med blomster, penge og vin - og en dirigentklokke med indgravering. Gad vide hvor den er ??

1980 - 1989

De kommende år står meget i gymnastikkens og håndboldens navn for KGF. Det betyder ikke, at der ikke blev spillet revyer på scenen her, men det var tiden hvor Beboerforeningen var blevet stiftet - og de overtog en masse sociale aktiviteter, som før naturligt havde tilhørt KGF.

I 1980 tales om at holde afslutningsfest i Forsamlingshuset, men det er for dyrt. Først i 1981 afholdes gymnastikopvisningen her, men kun fordi kommunen betaler lejen.

I 1984 starter den store sportsuge ÆRA for KGF og vi har mange sjove timer og godt samarbejde med KIF i de kommende 14-15 år. I 1985 starter KGF sin første aktivitetsdag og i 1988 har foreningen 2 hold i selvforsvar. Nye tider.

 
1990 - 1999

Den 12. maj 1990 afholdes KGF's 60 års jubilæum i KIF's nye klubhus. Også her kom mange gæster - men knap så mange som til de 50 år.

Man afprøver mange nye ting frem til 1996; handicapgymnastik, julemarked, familieidræt, "Bold for Sjov", Funkhold, Hip-hop, Callanetics, Aerobic - og det store hit: ROPESKIPPING.

I mellemtiden har man lukket Beboerforeningen og teateraktiviteterne savner en ny ejer. KGF spiller sit første Dilettantstykke i eget regi den 22. Februar 1997, efter i nogle år at have hjulpet beboerforeningen.

Samme år nedlægges håndbolden efter ca. 60 års vigør.

Når man gør KGF's liv og levned op her i dag - må man sige, at det altid har været en forening med vilje til at overleve. Og det er det stadig. Foreningen har aldrig haft så mange gymnaster som i dag og vores aktiviteter er kreative, spændende og sjove.

Mange Kundby borgeres hjerter brænder for KGF og de gamle protokoller genlyder også med Kundby-navne som Killemose, Reutzer, Kjeld, Roediger, Helgogaard, Sørensen, Petersen, Larsen osv. - alle gode navne, som stadig støtter KGF's aktiviteter. Og det er dejligt.

2000 - 2009

Børneteater og teater tager fart og der spilles kommunerevyer i Svinninge. På Gymnastiksiden ses nye hold med Funky Dance og Rope Sjipping.
Vi holder brunch i Forsamlingshuset ifm. 75-års fødselsdag og der kommer mange gæster forbi.
Zindy Laursen brænder os af til ”SwingInTown” i Svinninge og vi starter i stedet ”Kulturweekender i Kundby” op i samarbejde med Kundby Skole.
Vi begynder at arbejde med sponsorer og indgår en rigtig god kontrakt med OK Benzin, som vi stadig har. Vi starter også samarbejdet omkring Vig Festival og Kalundborg Rocker disse år.
I anledning af KGF’s 80-års jubilæum, investerer vi – sammen med Kundby Badmintonklub – i flagstænger ved alle indgangsporte til Kundby.


2010 - 2019


Lincedance, Zumba, Ball-room fitness, Yoga og Cirkeltræning er de nye aktiviteter indenfor gymnastikken.
Teaterafdelingen afholder damefrokoster. Efter 20 år spilles den sidste Svinninge Revy i 2017, men kun for at blive afløst af andre tiltag f.eks. et stort "Knæk Cancer"-show.
Aktiviteten Dart starter op i foreningen.
Teknikken er kommet for at blive og KGF indfører medlemssystemet Conventus og kommer på Facebook.
Kundby skole bliver til Kundby Friskole, men det gode samarbejde fortsætter.
90 års jubilæum fejres i Kundby Forsamlingshus med let mad og drikke, samt underholdning. Lind Holmegaard fortæller om byens/foreningens historie, The Old Autoboys (Jørgen og Walter) spiller harmonika og trylle/bugtaler show ved Peter Nørgaard.


Fremtiden

Og hvad vil fremtiden så bringe? - Ja, den er jo som bekendt svær at spå om!

Vi håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte med at udvikle vores forening.

 
  
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk