NYHEDER
06. november 2018
   


 
  

Aktivitetsmøder og Generalforsamling 2018

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00 afholder Kundby GF aktivitetsmøder (gymnastik og teater) og ordinær generalforsamling i foreningslokalet på Kundby Friskole.

Adgangen til foreningslokalet sker via flisegangen rundt om hallen, og ikke igennem hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4.     Behandling af indkomne forslag
5.     Valg af formand (ulige år)
6.     Valg af kasserer og sekretær (lige år)
7.     Godkendelse af udvalgsformænd
8.     Valg af 2 suppleanter
9.     Valg af 2 bilagskontrollanter
10.   Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Der er fællesspisning kl. 18:00 for alle (smørrebrød og øl/vand). Vil du spise med? Skal du sende en mail til  kgftilmelding@gmail.com,  senest den 13. november.

Kom og gør en forskel for dit lokalområde!

  
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk