NYHEDER
29. oktober 2016 
   
  
   


    


   


 
  

Aktivitetsmøder og Generalforsamling 2016

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 afholder Kundby GF ordinær generalforsamling i foreningslokalet på Kundby Friskole.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 med aktivitetsmøderne.

Dagsorden ifølge vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (ulige år)
  6. Valg af kasserer og sekretær (lige år)
  7. Godkendelse af udvalgsformænd
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 bilagskontrollanter
  10. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Der er fællesspisning kl. 18.30 for alle (smørrebrød og øl/vand). Vil du spise med? Skal du sende en mail til vores kasserer, Lis, på kgf101210@gmail.com senest den 24. november.


Kom og gør en forskel for dit lokalområde!
 
     


    
   
  


  
Tilbage til nyhedsoversigten - klik her
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk