NYHEDER
28. oktober 2014   

   
  


   


 
  
Aktivitetsmøder og Generalforsamling 2014

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 20.00 afholder Kundby GF ordinær generalforsamling i foreningslokalet ved Katrinedalskolen afd. Kundby.

Dagsorden ifølge vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (ulige år)
  6. Valg af kasserer og sekretær (lige år)
  7. Godkendelse af udvalgsformænd
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 bilagskontrollanter
  10. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Forud for generalforsamlingen afholdes aktivitetsmøder for henholdsvis Gymnastikafdelingen og Teaterafdelingen begge med start kl. 19.00.

Kom og gør en forskel for dit lokalområde!
  
    


   
    
Tilbage til nyhedsoversigten - klik her
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk