COVID-19

  
 
   
 • Alle voksenaktiviteter foregår opdelt, så det sikres, at vi ikke er mere end 10 personer samlet.
 • Hold afstand.
 • I gangarealerne beder vi alle over 12 år bære mundbind ved færden og ophold ifm. fritidsaktiviteter.
 • Omklædningsrummene vil være lukket, sørg for at klæde om hjemmefra.
 • I gangen beder vi jer holde til højre når I går til og fra hallen.
 • Enkelte hold vil blive bedt om at benytte indgang til hallen, igennem Foreningslokalet.
 • I hallen er der god plads, men husk stadig at holde afstand.
 • I samlingssalen er der også god plads, men husk stadig at holde afstand.
 • Modtagning ved spring er tilladt, og sikkerhedsmæssigt påkrævet. Sørg for at bruge håndsprit.
 • Børn vil stadig blive trøstet, krammet og holdt i hånden. Sørg for at bruge håndsprit.
 • Kun redskaber der kan aftørres bør anvendes. Og der skal aftørres før og efter træning, ved behov også under træning.
 • Andre overflader aftørres også. Borde, klaver, musikanlæg mm.
 • Hvis der har været fysisk kontakt med gulvet, skal dette også aftørres.
 • Medbring selv måtte eller håndklæde til at ligge på, da yogamåtterne ikke må anvendes.
 • Sørg for god udluftning.
 • Træningen kan evt. stoppe før tid, så rengøring og aftørring kan overholdes. Deltagere på holdene må gerne inddrages i et fælles ansvar for overholdelse.
 • Børn skal, så vidt det er muligt, afleveres ved indgangen og selv gå ind. Instruktørerne på hold med helt små børn vil være klar ved indgangen. Dette for at være så få personer i lokalerne, som muligt.
 • Håndsprit vil stå til rådighed
 • Ved smittetilfælde skal instruktør eller bestyrelse kontaktes hurtigst muligt.
 • Følg altid skiltning samt instruktørernes anvisninger.
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk