TEATER

   
   


          
  


 
  
BASK - Børneteater i Kundby GF
 

Målsætning:     
Formålet med undervisningen i drama er at udvikle børnenes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Undervisningen skal udvikle børnenes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Børnene skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder. Træningen baseres på det gode sammenhold, at det er sjovt og hyggeligt, og man lærer at stole på andre. Og at selv blive stolet på. 

Målgruppe:
1.-6. klasse – eventuelt underopdelt i Indskoling (1.-3. klassetrin) og Mellemtrin (4.-6. klassetrin), baseret på antal tilmeldte.

Slutmål:
2 visninger af gruppens arbejde - December 2015 og April 2016.

Tema og forestillinger:
Bestemmes af instruktørerne.

Træningssforløb:
1 ½ time hver mandag fra kl. 16-17:30.

Regler (i en kærlig tone):
Man går på toilettet inden start. Ingen sko i lokalet – tasker, tøj mv. anbringes i omklædningsrummet. Ingen slik/drikkevarer – kun hvad der serveres af lederne. Beskeder gives før og efter undervisningen. Finger op, hvis der er spørgsmål. Ingen mobiler eller andet legetøj. Ingen privat snak og faste, aftalte pauser. Vi stopper ca. 5 minutter før tid, så det næste hold kan komme ind i fred og ro.

Instruktører:
Helle Frantzen og Susanne Knudsen

Tovholder:
Kundby GF Teater

Første træning er den 7. september 2015 i hallen på Kundby Friskole.

Tilmelding og betaling skal ske herunder. Hvis du gerne vil prøve en gang eller to, inden du betaler, så snakker vi om det, når du møder op første gang.

Vi glæder os til at se dig!


BASK - Sæson 2015/16

 


   
  

       


           

      
  
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk