Referat fra Teaterudvalgsmøde 26. jan. 2012 hos Hanne.

Tilstede: Hanne, Jens, Susanne, Lotte (sekretær), Mona, Helle, Per og Trille (formand). 29-1-12

Referent: Trille.

Dagsorden:

  1. Siden sidst.
  2. Intro til ny hjemmeside v Per Weinrich.
  3. Damefrokost.
  4. Næste møde.

Ad. 1:

Bestyrelsesmøde i Kundby GF 19-1-12; Trille har deltaget:

- Teaterinstruktør har fået lov at konvertere sit honorar til fælles brug i teater.

- Teaterudvalg er bedt om at hjælpe til gymnastikopvisningen d. 11-3-12. Trille har kontaktet Mona og Karen til indgangsjobbet. Andre hjælpere er velkomne, kontakt gymnastikudvalget. Vi skal kun hjælpe med opsætning, de tager selv oprydning.

Referater fra vores møder, skriver Lotte fremover. Susanne laver en skabelon, som blot skal udfyldes. (Mona har problemer med at åbne vedhæftede filer)

Oprydning i teatergarderoben blev udsat. Hanne indkalder og Ulla vil gerne være med. Der bør laves et kartoteq over fx parykker.

Overskud på revy 2011 var tilfredstillende for både SIU og Kundby GF Teater.

Teaterfestival: 11-12- og 13. maj. Vi står for forplejning og vi skal skaffe service – Svinninge skole spørges af Susanne – der er masser af porcelæn og fade mv. og de skal få erstattet, hvad der evt. går i stykker. Kim havde lavet plakater som i første omgang ikke vant anderkendelse men måske kan bruges alligevel.

Ok arrangement blev gennemført med 4 personer fra gymnastik- og teaterafdelingen til 3 timer. Der blev tegnet 4 kort. Brugsen var ret uvidende om arrangementet.

Medlemsbetaling er der stadig flere mangler på. Vi aftalte at Helle får en opdatering og vi deler personerne mellem os og ringer dem op for at høre om de ønsker at være medlem fremover.

Teatertræning er på vej i foråret. Starten den 1. feb. udsættes. Susanne laver indbydelse og opslag, når der er tid til det. Jørgen Hass er i spil som sang/kor instruktør. Måske bliver de planlagte onsdage ændret til anden ugedag for at få alt til at passe.

Ad. 2:

- Hjemmesiden er ved at blive opdateret vha DGI’s indgang. www.kundbygf.dk

- Per W og Chris fra gymnastik deles om at implementere.

- Der er fremsendt vores oplysninger om ny konstituering.

- Der er en kalender – aktivitetsplan, hvor vi kan lægge kommende arrangementer ind, så alle i foreningsregi bliver oplyst.

Ad. 3:

Damefest den 4. feb. 2012 aflyst pga. for få tilmeldinger. Der var sus 27. jan og vi havde 10 betalte deltagere, derfor aflyste vi. Udgiften til fx diskotequet kunne ikke engang dækkes.

Trille aflyser på facebook – der er to grupper, og hos pedellen Johnny på Kundby skole.

Susanne aflyser diskotek.

Hanne får Brian til at sætte en "aflyst"-plakat op i Brugsen.

Susanne og Hanne har pengene, for de købte billetter, og tilbagebetaler, når folk henvender sig.

Udvalgsfest i stedet for damefrokost på Gedebjerg d 4. feb. kl. 18. Sammenskuds fest og med ledsager.

Alle medbringer drikke til sig selv og ledsager. Beregn ca. til 12 pers.

- Susanne og Lars: chips og forret.

- Mona og Margit: kartofler.

- Jens og Ulla: frikadeller.

- Lotte og Søren: kylling.

- Helle og Camilla: salat.

- Trille og måske Ebbe: rødt kød.

- Hanne og måske veninde (John skal arbejde): is

Ad. 4:

Næste møde hos Lotte den 29. marts kl. 18.00 til middag. Dagsorden koncentreret omk. teaterfestival.

Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk